Kasteliner

Nok et spennende satsingsområde for Trygg Tur. Kasteliner og sprettert er en enkel måte å få en line over wieren slik at personer som sitter fast i heisen får tilgang på Thermoposen, varm drikke og annet som gjør at de holder varmen. Vi har testet disse produktene og med enkel opplæring klarer man å kaste opp til 10 meter med kasteliner. Med sprettert skyter man linen betydelig lengre. Uten at vi har sjekket dette helt eksakt, blir rekkevidden opp mot 35-40 meter. Sjekk priser på kasteline og sprettert her.