Referanser

Referanser Førstehjelpsutstyr:

 

FLO F Forsavd SV, Innkjøp Bergen, Haakonsvern

Dykker og Froskemannskolen, Haakonsvern og Trygg Tur utviklet i 2012 en førstehjelpspakke som skal ligge i alle dykkekufferter i forsvaret. Den ble ferdig utviklet og levert november 2012

 • – Dykkepakken

 

Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps

Korpsleder Jørgen Haagensli og Trygg Tur utviklet på våren 2012 en spesial førstehjelpspakke for Bregruppa på Svalbard. Med et komplett innhold, egen spjelk og bæreveske ble dette et produkt vi er svært stolt av.

 • – Førstehjelpsutstyr for bregruppe

 

Hordaland Alpine redningsgruppe, HARG

Her videreutviklet vi pakken til Svalbard og tilpasset innholdet denne meget spesielle redningsgruppen.

 • – Førstehjelp for fjellredningsgrupper

 

 

Referanser Kurs:

Lasse har i over 15 år jobbet inn mot Stiftelsen Norsk Luftambulanse Undervisningsavdeling.

Kurs som har og blir gjennomført er

 • – Avansert HLR
 • – DHLR kurs
 • – DHLR Retrening for 15 brannvern/brannvesen i Hordaland
 • – Basal førstehjelp for « De som har ansvar for barn»
 • – Basal førstehjelp på voksne
 • – 5 timer kurs for medlemmer SNLA

 

Noraid Undervisning/Mediq Norge

 • – DHLR kurs
 • – DHLR instruktørkurs

 

Forsvaret, Dykker og Froskemannskolen Haakonsvern. 

Der gjennomfører skolen dykkelederkurs 2 ganger i året. Lasse har vært instruktør der i 10 år.

 • – Basal hjerte/lungeredning
 • – DHLR kurs
 • – Avgjørelses prosesser
 • – Brief/debrife
 • – Kultur og kommunikasjon
 • – Diverse case basert øvelser

 

Aak Safety A/S.

Lasse har jobbet som innleid instruktør i 4 år

 • – Tauredningskurs / tauredningslag offshore, 3 dager
 • – Kurs i fallsikring
 • – Førstehjelpskurs for personell som jobber i høyden

 

Bergen kommune. 

Mediq Norge vant anbudet med Life Line hjertestarter. Lasse stod for opplæringen av 7 instruktører som står for videre opplæring samt retrening i bruk av hjertestarter.

 • – DHLR grunnkurs
 • – DHLR instruktørkurs

 

Helse Bergen

Lasse har de siste 15 år jobbet tett opp mot Akuttmedisinsk seksjon og er involvert i følgende kurs

 • – Vintersurvivel kurs for leger, 4 dager i Hemsedal
 • – Retreningskurs for redningsmenn og sykepleiere offshore