Patenter

Trygg Tur har to design patenter.

Vakuumpakket førstehjelpsutstyr:

Vi har design patentert produksjonsmetoden med to patenter. Et designpatent  innebærer vakuum pakking av førstehjelpsutstyr. En metode vi er svært stolt over, og vi er den eneste i landet som gjør dette. Vakuum posen som benyttes er av kraftig plast og spesialbestilt til dette formål, noe som øker levetiden og holdbarheten betraktelig. Førstehjelpsutstyret blir da vanntett oppbevart.  I tillegg et designpatent på at førstehjelpsutstyret er bundet sammen med et rep. Alle produktene er tredd inn på en snor slik at det er lett tilgjengelig idet man tar innholdet ut.

Thermosekken:

For thermosekken har vi to designpatenter. Et design for sekken inneholdende poser for kuldebehandling og kuldeforebygging. I tillegg et designpatent for posen inneholdende den enkelte  kuldebehandlings- og kuldeforebyggende enhet.

Lurer du på rettigheter rundt en slik patent, ta kontakt med Patentstyret.

Vakuumpakket førstehjelpsutstyr: Registrerings brev

Thermosekken: Registrerings brev