Hjertestarter kurs

Trygg Turs kurs gir deg kunnskapen du trenger for å mestre bruk av en hjertestarter i krevende situasjoner.

 Vi i Trygg Tur DA følger Sosial-og Helsedirektoratets rundskriv 15/05/2007 under opplæring:

  • Det er anbefalt at defibrillatorer tas i bruk av legfolk med adekvat opplæring. Konkret innebærer dette at defibrillatorer bør brukes av personell som har kunnskaper i grunnleggende livreddende tiltak (frie luftveier, munn-til-munn metoden og brystkompresjon) Dette må alltid utføres i tillegg til bruk av defibrillator. Nødvendig opplæring må gis, helst årlig og praktiske øvelser bør inngå i opplæringen.

Trygg Tur har et opplæringsprogram på 3 timer som dekker de momenter som er viktig når man kommer til en livløs person. Da vil varsling, grundig opplæring i hjerte/lungeredning og bruk av starteren være nøkkelfaktorer for overlevelse. Vi mener at 3 timer er et minimum for å få forståelse og øvelses tid nok til å beherske en slik situasjon.

Trygg Tur sin opplæring gir elevene mulighet til å trene i grupper på 2 og 2, noe som klart øker ferdigheten senere. For personer med dedikert beredskap (politi, brannfolk, vektere o.l.) anbefaler vi “Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter”. Dette ifølge siste anbefaling fra NRR (desember 2009). Det er en mer omfattende opplæring, der anbefalt opplæringstid er 5 timer.

Lasse har hatt opplæring og retrening av “First Responder” i de fleste av Hordaland kommunene de siste 15 årene. Han var også sentral under opplæring av Bergen Kommune sitt instruktør korps.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktene pristilbud: post@tryggtur.no