Førstehjelpskurs

Undervisning i førstehjelp utføres av Lasse Fossedal, som jobber for Norsk Luftambulanse A/S.  Der har han jobbet som redningsmann i 26 år.

Undervisnings karrieren startet på midten av 80 tallet, der han gikk instruktør utdannelse igjennom Bergen Røde Kors hjelpekorps.

På midten av 90 tallet startet han firmaet Rescue-Life DA sammen med en kollega. Via dette firmaet har han undervist svært mye innenfor akuttmedisin og redning.

Lasse er utdannet Hovedinstruktør igjennom Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Ressusiteringsråd. Det er de to hovedorganisasjonene som styrer førtehjelpsundervisningen i Norge.

Det viktigste han kan tilby er den erfaring som man får i akuttmedisin og redning igjennom 26 år i Luftambulansen.

Lasse mener at læring kommer igjennom øvelse, derfor er minimum 50% av kurstiden  for alle kurs, praktiske øvelser.

Varigheten for kurs er i noen tilfeller satt av arbeidsgiver eller av myndighetene. Hvis ikke det er slike spesifikke krav, vil det være opp til bedriften/instruktøren og sette et gitt antall timer.

Lasse har igjennom sin lange akuttmedisinske erfaring tilpasset den type kurs slik at læringsmålet blir nådd.

Vårt motto er at læring skal være inspirerende!